Wprowadź Dane
kg.
Data wstawienia :
Upadki w szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt
szt
szt.
szt.
Sprzedaż w szt.
Data pierwszej sprzedaży :
szt.
Data Drugiej sprzedaży :
szt.
Data Trzeciej sprzedaży :
szt.
Data Czwartej sprzedaży :
szt.
Data Piątej sprzedaży :
szt.
Data Szóstej sprzedaży :
szt.