Wprowad Dane
kg.
Data wstawienia :
Upadki w szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt
szt
szt.
szt.
Sprzeda w szt.
Data pierwszej sprzeda縴 :
szt.
Data Drugiej sprzeda縴 :
szt.
Data Trzeciej sprzeda縴 :
szt.
Data Czwartej sprzeda縴 :
szt.
Data Pi眛ej sprzeda縴 :
szt.
Data Sz髎tej sprzeda縴 :
szt.