Zdjęcia ze Śląskich Manewrów które odbyły się w Bytomiu w 2010 r.

Śląskie manewry
Śląskie manewry
Śląskie manewry
Śląskie manewry
Śląskie manewry